IDEIGLENES ELJÁRÁSI ÉS ÜGYFÉLFOGADÁSI REND VÁLTOZÁS A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MIATT!

TISZTELT LÁTOGATÓK!

Tájékoztatom Önöket, hogy a mai naptól (2021.05.06.) a 229/2021. (V. 5.) Korm. rendelet értelmében a végrehajói irodák működését korlátozták a magányszemélyek lakóingatlanjait érintő ingatlanárverések és ingatlankiürítések tekintetében.  A rendelet értelmében:

- Semminemű ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani a veszélyhelyzet ideje alatt nem lehet. 

- A végrehajtó a természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt – az ingatlan árveréséről szóló hirdetmény közzététele iránt – legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet. (új árverést nem lehet kitűzni természetes személy adós lakóingatlanára)

- a természetes személy adós lakóingatlanának folyamatos árverezése iránti hirdetménye kapcsán a lakóingatlanra érkező vételi ajánlatot tenni kívánó árverező felhasználói nevének és jelszavának aktiválása iránt legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet.

Dr. Melczer Roland János önálló bírósági végrehajtó vagyok..

Az általam képviselt végrehajtói iroda bírósági végrehajtás keretén belül, elsősorban polgári jogi követelések végrehajtásával foglalkozik a Pápai Járásbíróság illetékességi területén, azonban kivételes esetekben ellátunk adó- és adók módjára behajtandó köztartozásokra indult végrehajtási eljárásokat is.

Önálló bírósági végrehajtóként 2011 év eleje óta folytatok tevékenységet, és valamennyi  (1994)1995- től indult végrehajtási ügy megtalálható irodámban, ugyanakkor több, mint 15 éves végrehajtási tapasztalattal rendelkezem.

Irodám a 8500 Pápa, Budai Nagy Antal út 1. első emeletén található, ahol jelenleg több, mint 10 munkatársammal tevékenykedünk.
Telefonos ügyfélszolgálatunk munkanapokon 8 - 10 óráig áll rendelkezésre a +36 89 320 214 telefonszámon.

Személyesen keddenként 8:00 - 17:00 óráig  szerdán 8:00-12:00 óráig kizárólag jogi képviselők részére  csütürtökönként 08:00 - 12:00 óráig tartunk ügyfélfogadást.

INFORMÁCIÓ AZ IRODÁMHOZ BENYÚJTHATÓ OKIRATOKRÓL:

Tájékoztatom a Kedves Látogatót, hogy irodám a végrehajtási eljárás lényegét érintő nyilatkozatokat (így különösen végrehajtási eljárás befejezése iránti kérelem, bankszámlaszám bejelentése, teljesítés bejelentése, határidőhöz kötött nyilatkozatok, részletfizetés engedélyezése, gépjármű forgalomba visszahelyezése, vagyontágy foglalás hatálya alóli feloldásához hozzájárulás stb.) e-mail formájában csak digitális aláírással ellátott okiratban áll módomban hivatalos levélként elfogadni, vagy a VIEKR-rendszeren keresztül.

Kérem, hogy amennyiben digitális aláírással, vagy VIEKR regisztrációval nem rendelkezik, beadványát postai úton szíveskedjen irodámhoz eljuttatni, vagy ügyfélfogadási idõben személyesen felkeresni.
Tájékoztatom továbbá, hogy elektronikus levél formájában, általános tájékoztatáson kívül, konkrét végrehajtási eljárással kapcsalatban semmilyen információt nem áll módomban nyújtani.

Tájékoztatom a Látogatót, hogy a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény alapján elektronikus kapcsolattartásra van lehetősége bármely önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó bármely végrehajtási ügyben, az adott végrehajtási eljárást lefolytató önálló bírósági végrehajtóval. Az elektronikus kapcsolattartás a Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerén (VIEKR) keresztül történik, mely rendszerhez való kapcsolódás a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján előterjesztett regisztrációs kérelem útján kezdeményezhető. További információért keresse fel a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapjának elektronikus kézbesítéssel kapcsolatos oldalát: https://arveres.mbvk.hu/viekr/.

ÁRVERÉSEN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSI SZÁNDÉK ESETÉN:

Árverésen azon felhasználók vehetnek részt, akik a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (korábban Kamara) nyilvántartott árverezői rendszerében árverezőként regisztrálva vannak, a regisztráció során kapott felhasználónevükkel. Amennyiben Önnek még nincs felhaszálóneve, úgy az árverési rendszerben történő regisztráció szükséges, amelyet bármely önálló bírósági végrehajtói irodában lehet kérni.  A regisztrációval kapcsolatosan további felvilágosítást a Segítség megüpont alatt talál.

A licitálni szándékozók az árverési előleget (amely a vételár 10%-a), később a licitálást megnyerő árverési vevő a vételár-különbözetet az OTP BANK Nyrt. 11748045-24816964-00000000, IBAN: HU39, SWIFT-kód: OTPVHUHB számú végrehajtói letéti számlára utalja, feltüntetve a végrehajtási ügyszámot és a felhasználói nevet.

A vesztes licitálók részére az átutalt előleget 3 napon belül visszautaljuk. Azon felhasználók, akik nem átutalással, hanem készpénzbefizetéssel teljesítették az előleget, a bankszámlaszám megadása szükséges, amelyet ügyfélbiztonság okán kizárólag postai úton fogadok el.

 

Elérhetőség

 

 

FIGYELEM! 2020.06.25-én a K&H Banknál vezetett 10200737-48672036 számú letéti bankszámlaszám végleg megszüntetésre kerül!

dr. Melczer Roland János Végrehajtói Irodája

dr. Melczer Roland János önálló bírósági végrehajtó

Cím: 8500 Pápa, Budai Nagy Antal út 1.  1. emelet 1.1-12.
E-mail: vh.0335@mbvk.hu
Weboldal: www.papaivegrehajto.hu
Tel.:  +36 (89) 320-214 Munkanapokon 8:00-12:00-ig hívható
Fax.: +36 (89) 310-624

Ügyfélfogadás: 

Kedden minden ügyfél  8:00 - 17:00 óráig

Szerdán

Csütörtökön:

minden ügyfél

 csak jogi képviselők 

8:00 - 12:00 óráig

8:00 - 12:00 óráig

Az iroda 8500 Pápa, Budai Nagy Antal út 1. 1. emeleten található.

Az épület előtt és mögött is van lehetőség parkolásra.

TÁJÉKOZTATOM A TISZTELT ÜGYFELEKET, HOGY 2020.FEBRUÁR 1-TŐL A VÉGREHAJTÓI IRODÁBAN KÉSZPÉNZT NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI, A KÉSZPÉNZ BEFIZETÉSEKET SZÍVESKEDJENEK AZ ALÁBB MEGADOTT SZÁMLASZÁMRA TELJESÍTENI

Átutaláshoz szükséges információk:

Új letéti bankszámlaszám: OTP BANK Nyrt. 11748045-24816964-00000000, IBAN: HU39, SWIFT-kód: OTPVHUHB

A közlemény rovatban az adós nevét és az ügyiratszámot szükséges fentüntetni, ezek hiányában a befizetett/átutalt összeget beazonosítani nem tudjuk, és az összeg visszautalásra fog kerülni!